Kontakt:

Výroba keramiky,    Branislav Petrinec

Borovinská cesta 18 Zvolenská Slatina

+421 905 63 5550           objednavky@keramikartorius.sk